Platvol

Deze bestaat uit 1 deel cement en 3 delen zand.

Een eenvoudige voeg welke veel wordt toegepast op
zijgevels.Hoewel eenvoudig
zijn er hier toch ook
meerdere varianten in
kleur mogelijk.